• PGD Long Xuyên
Friday, 09/12/2022 - 18:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT TP. LONG XUYÊN

Hướng dẫn chuyển công tác, tiếp nhận viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Long Xuyên năm 2022

Ngày ban hành:
14/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh học tập tại nhà do ảnh hưởng của dịch COVID-19; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang sản xuất và phát sóng chương trình dạy học qua truyền hình cấp tiểu học (Tuần 13)

Ngày ban hành:
27/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
24/07/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2013 - 2014

Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
15/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc viết, chấm chọn sáng kiến kinh nghiệm năm học 2013-2014

Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
23/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014

Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
22/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015

Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
17/06/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên

Ngày ban hành:
23/09/2017
Ngày hiệu lực:
07/08/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực