• PGD Long Xuyên
Friday, 09/12/2022 - 20:44|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT TP. LONG XUYÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

5 nhiệm vụ cơ bản của Giáo dục trung học năm học 2017 - 2018

Bộ GD&ĐT đã xác định 5 nhiệm vụ cơ bản và các giải pháp đi kèm của giáo dục trung học để thực hiện trong năm học 2017 - 2018. 

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã có báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 và định hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Trong đó, công tác giáo dục THPT đã có nhiều chuyển biến mang tính tích cực.

5 nhiem vu co ban cua giao duc trung hoc nam hoc 2017 2018
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm các em học sinh tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) - địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn lũ dữ hồi đầu tháng 8. Ảnh tư liệu.

Để tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 giải pháp cơ bản của toàn ngành giáo dục, trong năm học mới, giáo dục trung học cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành chương trình giáo dục phổ thông, triển khai biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông gắn với phát triển năng lực và phẩm chất người học.

Tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục phổ thông trung họcchủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình giáo dục; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực học sinh, tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục trung học

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục trung học, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, gắn kết giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Đổi mới cơ chế quản lý các cơ sở giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, trước hết là việc giao quyền chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Khuyến khích địa phương thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học.

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của học sinh đối với xã hội, cộng đồng.

Đổi mới cơ chế tổ chức công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể theo hướng gắn với hiệu quả công việc, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, của ngành, kịp thời động viên, tạo động lực tích cực cho nhà giáo, có sức lan tỏa trong toàn ngành, từng bước khắc phục hiện tượng chạy theo thành tích.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dụctrung học để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông

Căn cứ chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng để làm quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại; rà soát quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng và tôn vinh đội ngũ nhà giáo theo chuẩn; rà soát tinh giản, bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý để đảm bảo chất lượng, hiệu quả dạy học và quản lý.

5 nhiem vu co ban cua giao duc trung hoc nam hoc 2017 2018
Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2017. Ảnh tư liệu.

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đặc biệt là đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Rà soát, đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cập về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục.

4. Tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục trung học

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về chuẩn, quy chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục và công nghệ thông tin phục vụ dạy học và quản lý giáo dục.

Tiếp tục khai thác có hiệu quả trang mạng Trường học kết nối và các hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý, bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trung học.

Tích cực triển khai các đề án, dự án, chương trìnhtăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục và công nghệ thông tin phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tăng cường xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế để đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động nhiều nguồn lực phục vụ đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nói riêng.

5. Đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trung học

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. Xây dựng, tổ chức khai thác hiệu quả hệ thống thông tin về giáo dục hướng nghiệp được kết nối giữa các trường phổ thông với cơ quan dự báo nhu cầu nhân lực, cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp giúp nhằm giúp học sinh lựa chọn, giải đáp thắc mắc về xu hướng chọn nghề của học sinh.

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả.Tăng cường sự tham gia của cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp. Kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp trong cơ sở giáo dục; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư vấn nhà trường.

Tiếp tục triển khai thí điểm mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh ở địa phương, mô hình phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các trường trung học đào tạo kỹ năng nghề trong giáo dục hướng nghiệp. Huy động các nguồn lực tài chính giúp tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học.


Tác giả: Nhật Cường Theo Đời sống & Pháp lý
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin mói Nhất 24h
Bản đồ
Thống kê
Hôm nay : 62
Hôm qua : 97
Tháng 12 : 628
Tháng trước : 1.616
Năm 2022 : 28.013
Năm trước : 33.922
Tổng số : 93.783