• PGD Long Xuyên
Thursday, 30/11/2023 - 18:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT TP. LONG XUYÊN
Văn bản liên quan

Triển khai Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Công an nhân dân trên địa bàn thành phố Long Xuyên

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 4051/SGDĐT-GDMN-GDTH, ngày 12 tháng 10 năm 2023 về việc Hướng dẫn dạy học Hoạt động trải nghiệm đối với cấp tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn dạy học Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học

Ngày ban hành:
13/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023 - 2024

Ngày ban hành:
22/09/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chủ đề năm học 2023-2024 là “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”

Ngày ban hành:
19/09/2023
Ngày hiệu lực:
19/09/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực