• PGD Long Xuyên
Friday, 09/12/2022 - 19:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT TP. LONG XUYÊN

Thông báo lựa chọn đấu giá tài sản công thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Xuyên

Ngày ban hành:
03/08/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch số 1067/KH-PGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2021 về tổ chức các hoạt động giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2021. 

Ngày ban hành:
24/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/03/2021
Ngày hiệu lực:
30/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
24/09/2017
Ngày hiệu lực:
22/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2016-2017

Ngày ban hành:
24/09/2017
Ngày hiệu lực:
10/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện dự án VNEN và SEQAP ở cấp tiểu học năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
24/09/2017
Ngày hiệu lực:
12/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực