• PGD Long Xuyên
Thứ năm, 30/11/2023 - 17:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT TP. LONG XUYÊN

Căn cứ Công văn số 4051/SGDĐT-GDMN-GDTH, ngày 12 tháng 10 năm 2023 về việc Hướng dẫn dạy học Hoạt động trải nghiệm đối với cấp tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn dạy học Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học

Ngày ban hành:
13/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh học tập tại nhà do ảnh hưởng của dịch COVID-19; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang sản xuất và phát sóng chương trình dạy học qua truyền hình cấp tiểu học (Tuần 13)

Ngày ban hành:
27/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/03/2021
Ngày hiệu lực:
30/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực